Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:13:23
Øekl jsem, že se máte schovat!
1:13:25
- Mìla jsem strach.
- K zemi!

1:13:41
Vyjdìte ven! S rukama nad hlavou!
1:13:46
Ta dáma taky! Rychle!
1:13:48
Pokud nechcete další pupek.
1:13:53
Poèkat. Odhod'te zbraò.
1:13:57
Odkopnìte ji.
1:14:01
Ta holka se ani nepohne.
Pojd'te ke mnì, ruce pøed tìlem.

1:14:15
Pojd'te!
1:14:17
Hej, ty! Kam ses vypravil?
1:14:21
Je mi líto,
ale nemáme kvìtiny. Rychle, jdeme.

1:14:24
Rychle. Rychle, jdeme!
1:14:32
Dej mi ten nuž.
1:14:46
Nechte ho být!
1:14:48
- Nechte ho být!
- Uhni z cesty!

1:14:59
NEBEZPEÈÍ - ZÁKAZ VSTUPU

náhled.
hledat.