Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:14:01
Ta holka se ani nepohne.
Pojd'te ke mnì, ruce pøed tìlem.

1:14:15
Pojd'te!
1:14:17
Hej, ty! Kam ses vypravil?
1:14:21
Je mi líto,
ale nemáme kvìtiny. Rychle, jdeme.

1:14:24
Rychle. Rychle, jdeme!
1:14:32
Dej mi ten nuž.
1:14:46
Nechte ho být!
1:14:48
- Nechte ho být!
- Uhni z cesty!

1:14:59
NEBEZPEÈÍ - ZÁKAZ VSTUPU
1:15:05
Dovnitø!
1:15:07
Dohlídni na toho chlapa.
1:15:09
A bud'te opatrní.
Byli v moèálu a jsou kontaminovaní.

1:15:16
Zmìøte je Geigerovým pøístrojem.
1:15:25
U nìj 95, veliteli.
1:15:27
U ní 88.
1:15:28
To je na monitor moc.
Spláchnìte je, ale rychle!

1:15:44
Zmìøte je znovu.
1:15:53
- Namìøeno 72,8.
- Obleèení jim nasáklo blátem.

1:15:57
Dobøe. Svléknìte je.
1:15:59
- Co s námi udìlají?
- Dìlejte, co øíká. Jsme kontaminovaní.


náhled.
hledat.