Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:15:05
Dovnitø!
1:15:07
Dohlídni na toho chlapa.
1:15:09
A bud'te opatrní.
Byli v moèálu a jsou kontaminovaní.

1:15:16
Zmìøte je Geigerovým pøístrojem.
1:15:25
U nìj 95, veliteli.
1:15:27
U ní 88.
1:15:28
To je na monitor moc.
Spláchnìte je, ale rychle!

1:15:44
Zmìøte je znovu.
1:15:53
- Namìøeno 72,8.
- Obleèení jim nasáklo blátem.

1:15:57
Dobøe. Svléknìte je.
1:15:59
- Co s námi udìlají?
- Dìlejte, co øíká. Jsme kontaminovaní.

1:16:02
- Nejdøív ona.
- Tady rozkazujeme my.

1:16:06
Dobøe, ale udìlejte nìco s tímhle.
Pojd' sem. Tady.

1:16:11
Použijte proud o vysoké teplotì. Plný tlak.
1:16:22
68.
1:16:26
- Namìøeno 47.
- Dobøe. Ted' toho chlapa.

1:16:30
Ted' 40.
1:16:33
Stupeò tøi a pìt.
1:16:35
Namìøili jsme 38.
1:16:38
32.
1:16:41
- Kleslo to až na 8.
- Zadržte to dìvèe.

1:16:46
U nìj je hodnota 18.
1:16:50
Ted' 8.
1:16:56
- Je èistá.
- Dobøe. Pøiprav toho chlapa.


náhled.
hledat.