Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:19:03
Už vás nebudu rušit, drahouškové.
1:19:19
- Tak se nasnídáme.
- Jak ted' mužete jíst?

1:19:24
Mám hlad. Kdo ví,
kdy zase bude pøíležitost nìco sníst.

1:19:28
Vemte si to.
1:19:29
Opatrnì. Urèitì tu mají odposlech.
1:19:43
Nevíte...
1:19:45
Napadá vás, co by s námi mohli udìlat?
1:19:49
Nemám ponìtí.
1:19:51
Nejsou tu žádné kliky ani okna.
1:19:57
Takže je to vìzení.
1:19:58
Obložené norkem a s prvotøídní obsluhou.
1:20:05
Co se dìje?
1:20:08
Není mi dobøe.
1:20:12
Jsem tak ospalá.
1:20:17
Zatracená káva!

náhled.
hledat.