Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:20:05
Co se dìje?
1:20:08
Není mi dobøe.
1:20:12
Jsem tak ospalá.
1:20:17
Zatracená káva!
1:21:30
Jak se cítíte?
1:21:34
Jsem ospalá.
1:21:37
Jak to, že jsme tak usnuli?
1:21:39
V kávì byla nìjaká uspávací látka.
1:21:47
Je èas na veèeøi.
Nemužeme nechat doktora èekat.

1:21:50
To jistì ne. Jste hotová, Honey?
1:21:54
Ano.

náhled.
hledat.