Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:23:37
Pojd'te se podívat!
1:23:47
Umìlé osvìtlení. Mužeme být
desítky metru pod hladinou moøe.

1:23:52
Podívejte se. Moøské tulipány.
1:23:54
Rostou šedesát metru pod hladinou.
1:23:56
Milión dolaru, pane Bonde.
1:23:59
Pøemýšlel jste, kolik to stálo.
1:24:01
Ano, pøemýšlel.
1:24:10
Promiòte, že vám nepodám ruku.
Jsem trošku neobratný. Mìl jsem smulu.

1:24:14
Obdivovali jste mé akvárium.
1:24:18
Ano. Je to velice pusobivé.
1:24:20
Unikátní technologie, mohu-li
podotknout. Sám jsem ho navrhl.

1:24:24
Vypouklé sklo, 25 centimetru silné,
proto pusobí zároveò jako lupa.

1:24:29
Rybièky si hrají na velryby.
Jako vy na tomto ostrovì, doktore No.

1:24:33
Záleží na tom, pane Bonde,
1:24:36
na které stranì se nacházíte.
1:24:39
Polosuché martini,
citrónová kura, protøepané, nemíchané.

1:24:42
- S vodkou?
- Samozøejmì.

1:24:45
Budeme hned veèeøet.
1:24:48
Musíme si toho hodnì øíct.
A èasu je tak málo.


náhled.
hledat.