Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:26:00
Naše organizace si nìjaký èas
lámala hlavu nad vaším zdrojem energie.

1:26:05
A stále ještì láme, pane Bonde.
1:26:07
Už ne. Odeslal jsem kompletní zprávu.
1:26:10
Nejste s centrálou ve spojení od té doby,
co jste si vyžádal Geigeruv pøístroj.

1:26:15
Ale už je o vás tolik spisu, doktore No.
1:26:19
U nás, u ClA...
1:26:22
U Tongu, které jste okradl.
1:26:25
Až pøijdou potíže, zjistíte,
že tohle je malý, holý ostrov.

1:26:29
Nahraditelný ostrov.
1:26:31
Až splním své poslání,
znièím ho a pøesunu se jinam.

1:26:35
Ale zvyk pátrat se èlovìka nepouští.
Vidím, že se ptáte proè, kdy, kde.

1:26:39
Uspokojím vaši zvìdavost,
protože vím, že jako jediný

1:26:42
dokážete ocenit, co jsem udìlal,
1:26:46
a necháte si to pro sebe.
1:26:49
Okamžik. Není nutné,
abychom ted' do toho pletli to dìvèe.

1:26:55
Pust'te ji. Slíbí, že bude mlèet.
1:26:58
- Ne, já zustanu s vámi.
- Já vás tady nechci.

1:27:00
Souhlasím. Nemá tady co dìlat.
1:27:03
Odved'te ji.
1:27:06
Ne!
1:27:08
Ne!
1:27:09
- Stráže ji urèitì zabaví.
- Pust'te mì! Ne!

1:27:15
To je Dom Pérignon, roèník 55.
Byla by škoda láhev rozbít.

1:27:23
Já mám radìji roèník 53.
1:27:27
To bylo neobratné, pane Bonde.
Zklamal jste mì.

1:27:30
Nejsem hlupák,
1:27:32
tak se tak ke mnì nechovejte.
A vrat'te ten nuž, prosím.

1:27:39
Ne každý je génius, že ano?
1:27:42
Odchylování amerických raket
vám opravdu vynahradí, že nemáte ruce?

1:27:47
Rakety jsou teprve prvním krokem,
jak prokazujeme naši moc.

1:27:51
Naši moc? Lidského života si moc
nevážíte, urèitì pracujete pro Východ.

1:27:56
Východ, západ - smìry na kompasu,
jeden stejnì hloupý jako druhý.


náhled.
hledat.