Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:29:03
Ale s vámi to bylo jiné.
Stál jste mì èas, peníze,

1:29:06
úsilí. Poškodil jste mou organizaci
1:29:09
a dotkl se mé pýchy.
1:29:10
Chtìl jsem vìdìt, jaký jste èlovìk.
1:29:13
Myslel jsem,
že byste se mohl uplatnit ve SPECTRE.

1:29:16
Jsem polichocen.
1:29:18
Ale jsem spíše mužem pomsty.
1:29:22
Nejdøív bych chtìl najít ty,
co zabili Strangwayse a Quarrela.

1:29:28
Spletl jsem se ve vás.
Jste jen hloupý policista,

1:29:34
kterému právì vypršela dávka štìstí.
1:29:37
Èekají vás v dispeèinku, doktore No.
1:29:41
Žádný spìch.
Ještì nemohli zaèít odpoèítávání.

1:29:44
Tohle vám neprojde, doktore No.
Amerièané poèítají s problémy.

1:29:51
Já neprohrávám, pane Bonde.
1:29:54
Co s ním udìláme?
1:29:55
Zpracujte mi ho.
Ještì jsem s ním neskonèil.


náhled.
hledat.