Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:35:25
Palivové èlánky jsou nabité?
1:35:28
Všechno pøipraveno, pane.
1:35:33
Zátaras je asi 1 000 metru odsud.
1:35:36
Byla odklonìna veškerá doprava.
1:35:38
Startovací prostor je vyklizen...
1:35:51
Nosná raketa nyní
dosáhla plné váhy 240 tun.

1:35:55
Všechny automatické
tranzistory jsou naloženy.

1:35:59
30 sekund pojedeme na polovièní výkon.
1:36:05
Blokovací zaøízení je volné.
1:36:07
Palivové èlánky 1 2,5.
1:36:28
Ovladaèe?
1:36:29
Ovladaèe táhla øízení v chodu.
Teplota jádra 1 1 3.

1:36:34
Konvertory?
1:36:36
Konvertory pøipraveny.
Topné èlánky zážehu zapnuty.

1:36:39
Radiace?
1:36:42
Èítaèe 1 21 , 1 41 , 109.
1:36:45
- Stabilizátory energie?
- Energie v normálu...

1:36:48
Sledovací stanice jsou napojeny
na kontrolní centrum na mysu Canaveral.

1:36:53
Palivové èlánky?
1:36:54
- Právì kontrolujeme...
- Palivové èlánky! Kde je Chang?

1:36:59
Changu! Co tam dìláte?!
Okamžitì na mustek!


náhled.
hledat.