Dr. No
föregående.
visa.
bokmärken.
nästa.

1:36:02
Vi kör halv styrka i 30 sekunder.
1:36:08
Styrförreglingarna frigjorda.
1:36:10
Bränsleelement 1 2,5.
1:36:31
Styrning?
1:36:32
Styrstavarna aktiverade.
Innertemperatur 1 1 3.

1:36:37
Konvertrar?
1:36:39
Konvertrarna färdiga.
Tändelement på.

1:36:42
Strålning?
1:36:45
Mätare 1 21, 1 41, 109.
1:36:48
- Energistabilisatorer?
- Energivärde oförändrat...

1:36:51
Följarna är inkopplade
på Cape Canaveral.

1:36:56
Bränsleelement?
1:36:57
- Vi skulle just kolla...
- Bränsleelement! Var är Chang?

1:37:02
Chang! Vad gör du där?!
Upp på bryggan!

1:37:08
Skynda dig!
1:37:16
- Stäng av.
- Stäng reaktorn!

1:37:27
Det här är Mercury-kontrollen.
Nedräkning för...

1:37:31
Reaktoravstängning,
temperatur 227 och sjunker.

1:37:35
- Konvertrar av.
- Konvertrar av.

1:37:37
- Strålning.
- Strålning noll.

1:37:41
Avstängningsproceduren avslutad.
1:37:43
Reaktorn stängd.
1:37:45
Sista bränslekontrollen klar.
1:37:47
Vänta.
1:37:48
Vi stannar på Mercury-kontrollen
för att följa nedräkningen.

1:37:51
Här är Mercury-kontrollen.
Alla system är klara.

1:37:58
Nedräkningen är på fyra
minuter och 30 sekunder


föregående.
nästa.