Dr. No
föregående.
visa.
bokmärken.
nästa.

1:37:02
Chang! Vad gör du där?!
Upp på bryggan!

1:37:08
Skynda dig!
1:37:16
- Stäng av.
- Stäng reaktorn!

1:37:27
Det här är Mercury-kontrollen.
Nedräkning för...

1:37:31
Reaktoravstängning,
temperatur 227 och sjunker.

1:37:35
- Konvertrar av.
- Konvertrar av.

1:37:37
- Strålning.
- Strålning noll.

1:37:41
Avstängningsproceduren avslutad.
1:37:43
Reaktorn stängd.
1:37:45
Sista bränslekontrollen klar.
1:37:47
Vänta.
1:37:48
Vi stannar på Mercury-kontrollen
för att följa nedräkningen.

1:37:51
Här är Mercury-kontrollen.
Alla system är klara.

1:37:58
Nedräkningen är på fyra
minuter och 30 sekunder

1:38:02
och fortsätter.
1:38:07
Här är Mercury-kontrollen.
1:38:09
Rymdpiloten, rampen,
följarteamet om nånting går fel,

1:38:15
och nu också meteorologen
har givit sina klartecken.

1:38:18
Vänta. Ungefär två minuter kvar.
1:38:21
Styrstavarna färdiga.
1:38:24
Konvertrarna färdiga.
1:38:27
Synkronisera radarstrålen för störning.
1:38:31
Radarstrålen synkroniseras.
1:38:46
Radarstrålen är synkroniserad.
1:38:48
Inställd på raketen nu.
1:38:51
Vi stannar kvar på Mercury-kontrollen
1:38:55
- för att följa nedräkningen.
- Färdiga.

1:38:57
Full styrka. Bränsleelement 21 .

föregående.
nästa.