McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

:32:06
i ja æu nareðivati. - Zar ništa
neæeš poduzeti šefe? - Ne!

:32:16
Èim unesu moje stvari, želim
s tobom razgovarati o Rebeca.

:32:21
Da, gðo. McL., nema problema,
naravno, gðo. McLintock.

:32:28
Tost, malo reš i bez putra.
- Naravno, gospoðo.

:32:36
Što je tebi, kamo æeš? - Sjetio
sam se da imam dogovor.

:32:40
Rekla je da želi razgovarati.
- Èuo sam.

:32:49
Dobro veèe. - Dobro veèe.
:32:55
Hej, gos. Mc što znaèi neugledan?
- I meni su to jednom rekli.

:33:02
Pogledao sam u rjeènik. Najbolje
je da ne znaš što znaèi. - Hvala.

:33:17
Što æu reæi ako pita gdje si?
- Najbolje da rekneš istinu.

:33:23
Ionako tebi ne vjeruje.
- Kuda je gos. Otišao?

:33:29
Spaljuje svoj zadnji most. Vidiš
li kako je pokunjen savio leða?

:33:36
On se nièega ne boji.
- I ja sam nekad tako mislio.


prev.
next.