McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

1:03:00
Dušo, ovo je D.W. Radi za tvog
tatu. Dev, ovo je Becky McL.

1:03:06
Ovo su moje stvari. - Da, gðo.
Svuda bih te prepoznao Becky.

1:03:12
Što želiš reæi? - Jako lièiš na
mamu. Ustvari puno si ljepša.

1:03:18
Gos. Warren, mama
je puno ljepša od mene.

1:03:22
Puno je tuènjava bilo zbog
takvih rijeèi. Idemo u koèiju.

1:03:26
Zdravo, Ching. Je li pita od
trešanja za veèeru? -Ja ne kuham.

1:03:30
Istina. - Junior. Mama,
sjeæaš se Junior Douglas-a?

1:03:36
Naravno. Kako je na koledžu?
- Valedictorian, 95.

1:03:39
Èestitam. Gos. I Gðo. Douglas,
vidimo se na slavlju. - Rado.

1:03:46
Bit æe teško držati mladog
Matt-a na odstojanju. - Drago.

1:03:50
Da šefe. Prtljaga je ukrcana.
- G.W. Sjeæaš se mladog Juniora?

1:03:56
Kakav otac takav sin. - Nadam se
da me neæete smatrati drskim,

1:04:01
ako zatražim dopuštenje da
izlazim sa gðicom Rebecca-om.

1:04:06
Gdje je, pitaj je sam?
- Havala gospodine.

1:04:10
Ching, sada æe me sigurno
otpustiti. Diži se odatle.

1:04:14
Hvala, gospodine. Puno hvala.
- Vidimo se na slavlju.

1:04:22
Što, da? - Kakav otac takav sin.
- Što je s time mislio, Matthew?

1:04:33
Doði Ching,
uzmi korijen i ne gunðaj.

1:04:45
Dobro vam ide, gospoðice.
- Hvala gospoðo.

1:04:49
Kada završiš ovdje pomozi Drago
sa kriglama za pivo. - Da, gðo.

1:04:57
Možeš li mi malo pomoæi? Jako
sam se iznenadila kada sam èula


prev.
next.