Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:08:00
Bölük, John Quin'in kumandasý altýndaki
Kilwangen Alayýna katýldý.

:08:07
Bütün ülke savaþ hazýrlýklarýyla çalkalanýyor...
:08:11
üç krallýk da askeri marþlarla inliyordu.
:09:55
Redmond, neyin var?

Önceki.
sonraki.