Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:09:55
Redmond, neyin var?
:10:03
Yüzbaþý Quin'le beþ kez dans etmen
þart mýydý?

:10:07
Yüzbaþý Quin umurumda bile deðil.
:10:11
Çok güzel dans ediyor, hem de hoþ biri.
:10:15
Üniformasýyla oldukça etkileyici.
:10:17
Benimle dans etmek istedi.
Nasýl reddedebilirdim?

:10:20
Ama beni reddettin.
:10:22
Seninle her zaman dans edebilirim.
:10:25
Kuzenimle dans etseydim,
sanki baþka kavalye bulamamýþým gibi olurdu.

:10:30
Üstelik Yüzbaþý Quin tam bir erkek.
:10:34
Sen daha çocuksun, tek meteliðin yok.
:10:38
Onunla bir daha karþýlaþýrsam
erkek kimmiþ göreceksin.

:10:42
O yüzbaþý bozuntusuna meydan okuyacaðým.
:10:45
Aptallaþma!
:10:47
Ben ciddiyim.
:10:48
Ama Yüzbaþý Quin
yiðit bir asker olarak biliniyor.

:10:52
Köylülerin çocuklarýyla dövüþebilirsin...
:10:55
ama bir Ýngiliz’e meydan okumak baþka þey.

Önceki.
sonraki.