Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:14:02
Bir parçacýk kurdeleyi kendi kuzenime
veremez miyim?

:14:06
Tabii verebilirsiniz bayan.
:14:08
Ýsterseniz metrelerce verin.
:14:11
Hanýmefendiler beylere hediye veriyorsa,
diðer beylere aradan çekilmek düþer.

:14:15
Ýkinize de iyi günler dilerim.
:14:18
Jack Quin!
:14:19
Ne oldu?
:14:21
Size söyleyeyim efendim.
:14:23
Bayan Brady'den
ve sizin þu Ýrlanda adetlerinden usandým.

:14:27
Sorun nedir?
:14:28
Sizi Ýrlanda adetlerine alýþtýrýrýz,
ya da biz Ýngilizlerinkini benimseriz.

:14:32
Bayanlarýn iki aþýðýnýn olmasý
Ýngiliz adetlerinden deðildir.

:14:35
Bu durumda bana olan borcunuzu öderseniz
memnun olacaðým.

:14:39
Böylece genç bayan üstündeki
haklarýmdan feragat ederim.

:14:42
Küçük haným çocuklara düþkünse keyfi bilir.
:14:45
Þaka yapýyorsunuz!
:14:47
Hiç bu kadar ciddi olmamýþtým.
:14:51
Bir dakika John.
:14:58
Þýmarýk velet!
:15:00
Herkesin iþine burnunu sokuyorsun!
:15:02
Böyle zengin bir centilmenle
kavga etmeye nasýl cüret edersin?


Önceki.
sonraki.