Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:15:00
Herkesin iþine burnunu sokuyorsun!
:15:02
Böyle zengin bir centilmenle
kavga etmeye nasýl cüret edersin?

:16:02
Redmond evladým, otursana.

Önceki.
sonraki.