Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:16:02
Redmond evladým, otursana.
:17:17
Bayan Brady ve hanýmlar, izninizle.
:17:22
Bu türden mutlu olaylar
ailemde pek ender oluyor.

:17:27
O halde hep beraber kadeh kaldýralým.
:17:31
Yüzbaþý John Quin ve müstakbel eþine,
uzun bir ömür sürsünler.

:17:42
Öpsene onu Jack, pýrlanta gibi kýz.
:17:47
Hadisene Jack.
:17:50
Ha þöyle, erkek ol biraz!

Önceki.
sonraki.