Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:17:17
Bayan Brady ve hanýmlar, izninizle.
:17:22
Bu türden mutlu olaylar
ailemde pek ender oluyor.

:17:27
O halde hep beraber kadeh kaldýralým.
:17:31
Yüzbaþý John Quin ve müstakbel eþine,
uzun bir ömür sürsünler.

:17:42
Öpsene onu Jack, pýrlanta gibi kýz.
:17:47
Hadisene Jack.
:17:50
Ha þöyle, erkek ol biraz!
:18:00
Birlikte uzun ve mutlu bir hayata.
:18:03
Birlikte uzun ve mutlu bir hayata.
:18:06
Teþekkürler.
:18:12
Redmond!
:18:24
Ýþte ben de þerefinize kadeh kaldýrýyorum
Yüzbaþý John Quin.

:18:30
Redmond, ne cüretle evimde böyle davranýrsýn!
:18:35
Bayan Brady, çocuklarý dýþarý çýkarýn.
:18:37
Sevgili dostum, sen iyi misin?
:18:49
Kuzum bütün bu kargaþanýn anlamý nedir?
:18:53
Gerçek þu ki...
:18:55
bu genç þaklaban Nora'ya aþýk.
:18:57
Bugün onu yüzbaþýyla bahçede gördü.

Önceki.
sonraki.