Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:21:01
Ben yaþadýðým sürece, bir dostun veya
düello þahidinin eksikliðini duymayacaksýn.

:21:08
Ona mesajýmý götürüp bir düello ayarlar mýsýn?
:21:14
Eh madem öyle gerekiyor, öyle olsun bakalým.
:22:24
Bak Redmond, evladým, bu saçma bir mesele.
:22:29
Bak sana söyleyeyim, kýz Quin'le evlenecek.
:22:33
O evlenir evlenmez de, sen onu unutacaksýn.
:22:36
Sen daha çocuksun,
Quin de seni öyle görüyor.

:22:42
Deðil mi Quin?
:22:45
Evet.
:22:50
Bak, Dublin güzel bir yer.
:22:53
Eðer oraya gidip bir ay kalmayý
kabul edersen...

:22:57
al sana 10 gine, bozdur bozdur harca.

Önceki.
sonraki.