Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:23:02
Bu sizi tatmin eder mi Yüzbaþý Quin?
:23:05
Evet, eðer Bay Barry özür diler
ve Dublin'e giderse...

:23:09
bu meseleyi onurlu biçimde halledilmiþ
kabul edeceðim.

:23:19
Üzgün olduðunu söyle Redmond.
:23:23
Bu kadarýný söyleyebilirsin.
:23:32
Üzgün deðilim.
:23:36
Özür de dilemiyorum.
:23:41
Hem Dublin'e gideceðime, cehenneme giderim.
:23:52
O halde yapýlacak bir þey kalmadý.
:23:58
Tanrý seni korusun.
:24:04
Bu benim tabancam deðil.
:24:06
Fark etmez, bu benimkilerden biri.
:24:09
Seninkini eðer gerek olursa
bir sonraki turda kullanýrýz.

:24:15
Bol þans Redmond.
:24:29
Beyler...
:24:34
horozlarý hazýr duruma getirin.
:24:49
Beyler...
:24:53
niþan alýn.

Önceki.
sonraki.