Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:24:04
Bu benim tabancam deðil.
:24:06
Fark etmez, bu benimkilerden biri.
:24:09
Seninkini eðer gerek olursa
bir sonraki turda kullanýrýz.

:24:15
Bol þans Redmond.
:24:29
Beyler...
:24:34
horozlarý hazýr duruma getirin.
:24:49
Beyler...
:24:53
niþan alýn.
:25:08
Bir.
:25:12
Ýki.
:25:15
Üç.
:25:27
Öldü mü?
:25:33
Kesinlikle.
:25:40
Bu ailemiz için üzüntülü bir gün oldu.
:25:44
Bizi yýlda 1.500 sterlinden ettin.
:25:47
Þimdi polisler gelmeden
buradan gitsen iyi edersin.

:25:49
Biz Kilwangen'den ayrýlmadan
haber yayýlmýþtý bile.

:25:53
Hadi Redmond, seninle eve geleyim.

Önceki.
sonraki.