Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:28:09
Hayatýnda ilk kez özgürlüðüne kavuþan,
cebinde de 20 gine olan hangi delikanlý...

:28:14
çok üzgün olabilir?
:28:16
Barry Dublin'e doðru yol alýrken, kafasý...
:28:19
tek baþýna kalan tatlý annesi
ve geride býraktýðý evinden çok...

:28:23
bir sonraki gün ve günün getireceði
sürprizlerle meþguldü.

:28:40
Affedersiniz bayan.
:28:42
Bana su verir misiniz lütfen?
:28:50
Ýyi günler küçük bey.
:28:55
Ýyi günler.
:29:03
Bizimle bir þeyler içer miydiniz?
:29:08
Hayýr, teþekkürler.
:29:13
Yiyecek bir þeyler ister misiniz?
:29:18
Çok naziksiniz, ama yola devam etmem gerek.
:29:27
Teþekkürler.
:29:41
Güle güle.

Önceki.
sonraki.