Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:29:03
Bizimle bir þeyler içer miydiniz?
:29:08
Hayýr, teþekkürler.
:29:13
Yiyecek bir þeyler ister misiniz?
:29:18
Çok naziksiniz, ama yola devam etmem gerek.
:29:27
Teþekkürler.
:29:41
Güle güle.
:30:32
Affedersiniz bayým.
:30:36
Tekrar günaydýn delikanlý.
:30:42
Bunu düþünmeyin bile.
:30:47
Ýnin o attan.
:30:56
Lütfen ellerinizi baþýnýzýn üstüne kaldýrýn.

Önceki.
sonraki.