Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:53:03
Çok az konuþurum.
:53:08
Bütün gün yemek yemedim.
:53:13
Bu yakýnlarda yemek yiyebileceðim
bir han var mý?

:53:19
Hayýr... Sanmam.
:53:23
Grünberg'e kadar yemek yiyecek yer yok.
:53:31
Buralarda mý oturuyorsunuz?
:53:36
Evet.
:53:40
Bana yiyecek verir miydiniz?
Size seve seve parasýný öderim.

:53:49
Sanýrým evet.
:54:16
Kýz mý erkek mi?
:54:19
Erkek.
:54:23
Adý ne?
:54:24
Peter.
:54:27
Kaç yaþýnda?
:54:29
Bir yaþýnda.
:54:35
Peter'ýn babasý nerede?
:54:39
Nerede mi?
:54:43
Evet.
:54:45
Savaþta.
:54:52
Gideli ne kadar oldu?
:54:56
Affedersiniz... Anlamadým.

Önceki.
sonraki.