Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:54:16
Kýz mý erkek mi?
:54:19
Erkek.
:54:23
Adý ne?
:54:24
Peter.
:54:27
Kaç yaþýnda?
:54:29
Bir yaþýnda.
:54:35
Peter'ýn babasý nerede?
:54:39
Nerede mi?
:54:43
Evet.
:54:45
Savaþta.
:54:52
Gideli ne kadar oldu?
:54:56
Affedersiniz... Anlamadým.
:55:00
Ne?
:55:05
Ha! Çok uzun zaman.
:55:08
Bahardan beri yok.
:55:16
Sizin için yalnýzlýk zor olmalý.
:55:22
Öyle.
:55:29
Savaþmak da tehlikeli.
:55:38
Ben subayým ve görevimi yapmam gerek.
:55:50
Bazen þey oluyor musunuz...
:55:52
yalnýz?
:55:56
Bazen.

Önceki.
sonraki.