Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:55:00
Ne?
:55:05
Ha! Çok uzun zaman.
:55:08
Bahardan beri yok.
:55:16
Sizin için yalnýzlýk zor olmalý.
:55:22
Öyle.
:55:29
Savaþmak da tehlikeli.
:55:38
Ben subayým ve görevimi yapmam gerek.
:55:50
Bazen þey oluyor musunuz...
:55:52
yalnýz?
:55:56
Bazen.
:56:15
Adýnýz ne demiþtiniz?
:56:20
Teðmen Fakenham.
:56:23
Hayýr, yani...
:56:25
Fakenham'dan önceki adýnýz nedir?
:56:30
Ýlk adým mý?
:56:32
Jonathan.
:56:39
Acaba...
:56:40
benimle kalýr mýsýnýz?
:56:42
Birkaç günlüðüne falan?
:56:49
Çok memnun olurum.

Önceki.
sonraki.