Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:56:15
Adýnýz ne demiþtiniz?
:56:20
Teðmen Fakenham.
:56:23
Hayýr, yani...
:56:25
Fakenham'dan önceki adýnýz nedir?
:56:30
Ýlk adým mý?
:56:32
Jonathan.
:56:39
Acaba...
:56:40
benimle kalýr mýsýnýz?
:56:42
Birkaç günlüðüne falan?
:56:49
Çok memnun olurum.
:57:22
Hoþçakal güzel Lischen'im.
:57:31
Güle güle Redmond.
:57:37
Seni seviyorum.
:57:38
Seni seviyorum.
:57:41
Kendine iyi bak.
:57:47
Tanrý seninle olsun.
:57:54
Kalbini üniformalý bir erkeðe veren bir kadýn...
:57:59
oldukça çabuk sevgili deðiþtirmeye
hazýrlýklý olmalýdýr...


Önceki.
sonraki.