Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:00:01
Bremen'e.
1:00:04
O halde siz kaybolmuþsunuz Teðmen.
1:00:07
Bremen ters istikamette.
1:00:10
Emin misiniz?
1:00:11
Evet.
1:00:14
Böyle olacaðý belliydi!
1:00:16
Yola çýkýþým o kadar ani oldu ki, emir erim
doðru düzgün bir harita hazýrlayamadý.

1:00:22
Anlýyorum.
1:00:26
Lütfen alýnmayýn Teðmen...
1:00:30
ama kimlik belgeleriniz yanýnýzda mý?
1:00:35
Evet, elbette.
1:00:38
Görebilir miyim?
1:00:42
Tabii.
1:00:49
Teþekkürler.
1:01:04
Teþekkürler Teðmen,
umarým size zahmet vermedim.

1:01:09
Yok caným.
1:01:13
Madem ki ayný istikamette gidiyoruz...
1:01:16
size yemek, gece için yatak...
1:01:21
ve iyi bir harita sunabilir miyim?
1:01:26
Çok naziksiniz Yüzbaþý.
Seve seve kabul ederim.

1:01:53
Barry'ye çok kibar davranýldý...
1:01:57
ve Ýngiltere hakkýnda sorular soruldu.

Önceki.
sonraki.