Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:01:04
Teþekkürler Teðmen,
umarým size zahmet vermedim.

1:01:09
Yok caným.
1:01:13
Madem ki ayný istikamette gidiyoruz...
1:01:16
size yemek, gece için yatak...
1:01:21
ve iyi bir harita sunabilir miyim?
1:01:26
Çok naziksiniz Yüzbaþý.
Seve seve kabul ederim.

1:01:53
Barry'ye çok kibar davranýldý...
1:01:57
ve Ýngiltere hakkýnda sorular soruldu.
1:02:00
Barry bir sürü hikaye uydurarak,
elinden geldiðince cevap verdi.

1:02:06
Kralla bakanlarý tarif etti...
1:02:09
Berlin'deki Ýngiliz büyükelçisinin
amcasý olduðunu söyledi...

1:02:13
hatta Potzdorf'a
bir tavsiye mektubu vermeyi önerdi.

1:02:17
Adam bu hikayelerle ikna olmuþ gibiydi.
1:02:21
Ama sorularý ve pohpohlamalarýyla, Barry'yi...
1:02:27
ustalýkla yönlendiriyordu.
1:02:28
Ülkeniz Ýngiltere hakkýnda
o kadar az þey biliyorum ki...

1:02:33
tabii dünyanýn
en cesur milleti olduðunuz dýþýnda.

1:02:36
Böyle müttefiklerimiz olduðu için çok þanslýyýz.
1:02:41
Teðmen Fakenham...
1:02:43
büyük uluslarýmýzýn dostluðuna içelim.
1:02:49
Büyük uluslarýmýza.

Önceki.
sonraki.