Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:02:00
Barry bir sürü hikaye uydurarak,
elinden geldiðince cevap verdi.

1:02:06
Kralla bakanlarý tarif etti...
1:02:09
Berlin'deki Ýngiliz büyükelçisinin
amcasý olduðunu söyledi...

1:02:13
hatta Potzdorf'a
bir tavsiye mektubu vermeyi önerdi.

1:02:17
Adam bu hikayelerle ikna olmuþ gibiydi.
1:02:21
Ama sorularý ve pohpohlamalarýyla, Barry'yi...
1:02:27
ustalýkla yönlendiriyordu.
1:02:28
Ülkeniz Ýngiltere hakkýnda
o kadar az þey biliyorum ki...

1:02:33
tabii dünyanýn
en cesur milleti olduðunuz dýþýnda.

1:02:36
Böyle müttefiklerimiz olduðu için çok þanslýyýz.
1:02:41
Teðmen Fakenham...
1:02:43
büyük uluslarýmýzýn dostluðuna içelim.
1:02:49
Büyük uluslarýmýza.
1:03:11
Çok þanslýsýnýz, yarýn Bremen'e gidiyorsunuz.
1:03:16
Orada Avrupa'nýn
en güzel kadýnlarýndan birini tanýrým.

1:03:21
Ona bir mektup götürür müsünüz?
1:03:25
Tabii ki.
1:03:26
Bu arada, kime mesaj götürüyorsunuz?
1:03:33
General Williamson'a.
1:03:37
General Williamson mu?
1:03:41
General Percival Williamson mu?
1:03:46
Evet, ta kendisi.

Önceki.
sonraki.