Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:03:11
Çok þanslýsýnýz, yarýn Bremen'e gidiyorsunuz.
1:03:16
Orada Avrupa'nýn
en güzel kadýnlarýndan birini tanýrým.

1:03:21
Ona bir mektup götürür müsünüz?
1:03:25
Tabii ki.
1:03:26
Bu arada, kime mesaj götürüyorsunuz?
1:03:33
General Williamson'a.
1:03:37
General Williamson mu?
1:03:41
General Percival Williamson mu?
1:03:46
Evet, ta kendisi.
1:04:00
Bu adam tutuklanmýþtýr.
1:04:06
Tutuklanmak mý? Yüzbaþý Potzdorf, efendim...
1:04:10
ben bir Ýngiliz subayýyým.
1:04:13
Sen bir yalancý ve sahtekarsýn.
1:04:17
Bir asker kaçaðýsýn.
1:04:19
Senden bu sabah kuþkulanmýþtým.
Yalanlarýn ve aptallýðýn kuþkumu doðruladý.

1:04:25
Öleli on ay olan bir generale
mesaj götürdüðünü iddia ediyorsun.

1:04:30
Berlin'deki Ýngiliz büyükelçisinin...
1:04:32
gülünç O'Grady adýyla
amcan olduðunu söylüyorsun.

1:04:37
Prusya ordusuna mý kaydolursun
yoksa seni Ýngilizlere geri mi verelim?

1:04:45
Gönüllü oluyorum.
1:04:51
Prusya Ordusu Ýngilizlerinkinden beterdi.
1:04:56
Bir erin hayatý korkunçtu.

Önceki.
sonraki.