Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:32:04
Üstelik, þanslarý yaver gittiði...
1:32:09
ve kaðýt oyunlarýyla refaha ulaþtýklarý halde,
bunca çabalarýnýn karþýlýðýnda...

1:32:13
görünürdeki tek þey
birkaç güzel elbise ve yüzüktü.


Önceki.
sonraki.