Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:09:00
Beyler.
:09:23
Bir doktor çaðýrayým.
:09:29
Biraz konyak alýn Sir Charles.
:09:32
Aziz James'in Tarihi'nden:
:09:36
''Belçika'da, Spa'da ölen...
:09:40
''Sir Charles Reginald Lyndon...
:09:44
''Bath Þövalyesi, Parlamento üyesi...
:09:47
''ve yýllar boyunca...
:09:48
''çeþitli Avrupa saraylarýnda
Majestelerinin temsilcisiydi.

:09:54
''Ardýnda, bütün dostlarýnýn sevgiyle andýðý
bir isim býraktý.''

:10:03
ARA
:10:41
ÝKÝNCÝ BÖLÜM
:10:43
BARRY LYNDON'IN
:10:46
BAÞINA GELEN TALÝHSÝZLÝKLER
VE FELAKETLERÝN HÝKAYESÝ

:10:57
''Sevgili dostlarým...

Önceki.
sonraki.