Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:33:06
Bu, Ludovico Cordi'nin bir eseri...
:33:09
Alessandro Allori'nin öðrencilerinden.
:33:13
1605 yýlýndan kalma...
:33:16
ve ''Büyücülerin Tapýnmasý''ný gösteriyor.
:33:21
Çok güzel.
:33:23
Evet.
:33:25
Mavi rengi ne kadar güzel kullanmýþ.
:33:29
Evet, çok güzel.
:33:33
Bunun fiyatý nedir?
:33:37
Bu en iyi resimlerimden biri.
:33:40
Ama eðer gerçekten hoþunuza gittiyse,
eminim anlaþabiliriz.

:33:58
Lord Wendover, Majesteleri.
:34:00
Sizi burada gördüðüme sevindim
Lord Wendover.

:34:02
Leydi Wendover nasýllar?
:34:05
Teþekkürler Majesteleri.
Leydi Wendover daha iyiler.

:34:08
Güzel! Ona iyi dileklerimi iletin.
Söyleyin onu çok özledik.

:34:14
Ya o mükemmel oðullarýnýz nasýl?
:34:16
Ýyiler. Charles, Kaptan Geary'nin hizmetinde
Ramillies ile denize açýldý.

:34:21
John da vaaz vermeyi ve dua etmeyi
öðrenmek için Oxford'a gitti.

:34:24
Güzel, güzel!
:34:26
Majesteleri, sizi
Bay Barry Lyndon'la tanýþtýrayým.

:34:30
Bay Lyndon. Sir Charles Lyndon'ý çok severdik.
:34:33
Peki Leydi Lyndon nasýl?
:34:35
Çok iyi Majesteleri.
:34:37
Bay Lyndon, Amerika'da asilere karþý
savaþacak birlikler oluþturdu.

:34:43
Çok iyi Bay Lyndon. Bir birlik daha oluþturun
ve onlarla beraber gidin.

:34:59
Barry servet yapacak kafaya sahipti...

Önceki.
sonraki.