Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:34:00
Sizi burada gördüðüme sevindim
Lord Wendover.

:34:02
Leydi Wendover nasýllar?
:34:05
Teþekkürler Majesteleri.
Leydi Wendover daha iyiler.

:34:08
Güzel! Ona iyi dileklerimi iletin.
Söyleyin onu çok özledik.

:34:14
Ya o mükemmel oðullarýnýz nasýl?
:34:16
Ýyiler. Charles, Kaptan Geary'nin hizmetinde
Ramillies ile denize açýldý.

:34:21
John da vaaz vermeyi ve dua etmeyi
öðrenmek için Oxford'a gitti.

:34:24
Güzel, güzel!
:34:26
Majesteleri, sizi
Bay Barry Lyndon'la tanýþtýrayým.

:34:30
Bay Lyndon. Sir Charles Lyndon'ý çok severdik.
:34:33
Peki Leydi Lyndon nasýl?
:34:35
Çok iyi Majesteleri.
:34:37
Bay Lyndon, Amerika'da asilere karþý
savaþacak birlikler oluþturdu.

:34:43
Çok iyi Bay Lyndon. Bir birlik daha oluþturun
ve onlarla beraber gidin.

:34:59
Barry servet yapacak kafaya sahipti...
:35:04
ama parayý elinde tutmaktan acizdi.
:35:07
Zira bir adamýn servete ulaþmasýný saðlayan
nitelik ve güdüler...

:35:12
çoðu zaman sonradan
mahvolmasýnýn da sebebidir.

:35:17
Þimdi de asalet ve mal mülkün
kötü yan etkileri olan...

:35:22
can sýkýcý sorumluluklarýn altýnda eziliyordu.
:35:26
Artýk hayatý...
:35:28
avukatlara ve tefecilere yazýlan
mektup müsvetteleri...

:35:33
dekoratörler ve aþçýlarla...
:35:35
bitmek bilmeyen mektuplaþmalar olmuþtu.

Önceki.
sonraki.