Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:36:02
Beyler, sizi birkaç dakika yalnýz býrakacaðým.
Siz çalýþmaya devam edin.

:36:06
Peki efendim.
:36:25
Bully.
:36:30
Þu ne demek...
:36:33
''zahmetli''?
:36:38
Bryan, gördüðün gibi çalýþýyorum.
:36:43
Ama ne demek?
:36:49
''Güç gerektiren iþ'' demek.
:36:58
''Dörtgen'' ne demek?
:37:06
Dörtgen, kare ya da dikdörtgen gibi
dört kenarlý þekillerdir.

:37:11
Þimdi lütfen sessiz ol da,
ben de iþime bakayým.

:37:29
Bryan, lütfen sessiz ol!
:37:36
Kalemimi gördün mü?
:37:41
Hayýr, görmedim.
:37:57
Bryan, lütfen bu kadar gürültü çýkarma.

Önceki.
sonraki.