Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:50:06
Düþüneceðim.
:50:07
Teþekkürler baba. Teþekkürler!
:50:14
Bunun için ne kadar istiyorsunuz?
:50:16
100 gine.
:50:19
Güzel bir at, ama bence bu kadar etmez.
:50:23
75 gine daha makul bir fiyat gibi.
:50:27
80 gineye veririm, bir þilin aþaðýsý olmaz.
:50:32
5 gine iki centilmeni içkilerinden alýkoymamalý.
Tamam, 80 olsun.

:50:36
Oldu efendim.
:50:38
Atý Doolan'ýn çiftliðine götür.
Biraz alýþtýrma yaptýrsýnlar.

:50:43
Bryan'ýn doðum günü için olduðunu söyle,
sürpriz olmasýný istiyorum.

:50:46
Bunu sen de unutma.
:51:34
Baba.
:51:36
Ne var oðlum?
:51:38
O atý aldýn mý?
:51:42
Hangi atý?
:51:45
Doðum günüm için bana alacaðýn atý.
:51:50
Ben bu konuda bir þey bilmiyorum.
:51:53
Ama ahýrda çalýþan çocuklardan biri
Nelly'ye onu aldýðýný söylemiþ.

:51:57
Doolan'ýn çiftliðindeymiþ
ve seyis Mick onu çalýþtýrýyormuþ.


Önceki.
sonraki.