Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:51:34
Baba.
:51:36
Ne var oðlum?
:51:38
O atý aldýn mý?
:51:42
Hangi atý?
:51:45
Doðum günüm için bana alacaðýn atý.
:51:50
Ben bu konuda bir þey bilmiyorum.
:51:53
Ama ahýrda çalýþan çocuklardan biri
Nelly'ye onu aldýðýný söylemiþ.

:51:57
Doolan'ýn çiftliðindeymiþ
ve seyis Mick onu çalýþtýrýyormuþ.

:52:01
Bu doðru mu?
:52:04
Doðum günün ne zaman?
:52:07
Önümüzdeki salý.
:52:10
Eh, öðrenmek için o zamana kadar
beklemen gerek.

:52:14
Demek ki doðru! Çok teþekkürler baba.
:52:23
Evet anne?
:52:25
Bana söz ver,
o ata yanýnda baban olmadan binmeyeceksin.

:52:30
Tamam anne, söz.
:52:33
Ben de sana söz veriyorum...
:52:36
doðum gününden önce oraya onu görmeye
gidersen seni bir temiz kýrbaçlarým.

:52:40
Tamam baba.
:52:41
Anladýn mý?
:52:42
Evet baba.
:52:44
Söz mü?
:52:45
Evet baba, söz.
:52:49
Pekala, yemeðini ye bakalým.

Önceki.
sonraki.