Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:52:01
Bu doðru mu?
:52:04
Doðum günün ne zaman?
:52:07
Önümüzdeki salý.
:52:10
Eh, öðrenmek için o zamana kadar
beklemen gerek.

:52:14
Demek ki doðru! Çok teþekkürler baba.
:52:23
Evet anne?
:52:25
Bana söz ver,
o ata yanýnda baban olmadan binmeyeceksin.

:52:30
Tamam anne, söz.
:52:33
Ben de sana söz veriyorum...
:52:36
doðum gününden önce oraya onu görmeye
gidersen seni bir temiz kýrbaçlarým.

:52:40
Tamam baba.
:52:41
Anladýn mý?
:52:42
Evet baba.
:52:44
Söz mü?
:52:45
Evet baba, söz.
:52:49
Pekala, yemeðini ye bakalým.
:53:17
Rahatsýz ettim, kusura bakmayýn Bay Lyndon...
:53:19
ama galiba Bay Bryan sözünüzden çýkmýþ...
:53:22
ve Doolan'ýn çiftliðine gitmiþ.
:53:25
Bu sabah odasýna gittiðimde, yataðý boþtu.
:53:29
Aþçýlardan biri gün aðarýrken
onu avluda görmüþ.

:53:32
Onun gittiðini görmedin mi?
:53:34
Herhalde ben uyurken odamdan geçip gitmiþ.

Önceki.
sonraki.