Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:56:00
Ama ellerim dýþýnda
hiçbir yerimi hissetmiyorum.

:56:07
Bu vücudumun bir kýsmýnýn zaten öldüðü
anlamýna mý geliyor?

:56:19
Hayýr yavrum, oralar atýn seni incittiði yerler.
:56:25
Ama iyileþeceksin.
:56:32
Baba, ölürsem cennete mi giderim?
:56:41
Tabii ki yavrum...
:56:45
ama ölmeyeceksin.
:56:51
Anne, elini ver bana.
:57:03
Baba, sen de elini ver.
:57:11
Ýkiniz de bana bir söz verir misiniz?
:57:17
Evet.
:57:20
Bir daha öyle kavga etmeyeceðinize söz verin.
:57:24
Birbirinizi seveceksiniz.
:57:26
Böylece hepimiz cennette
yeniden buluþabiliriz.

:57:31
Çünkü Bullingdon oraya kavgacýlarýn
asla gidemeyeceðini söyledi.

:57:44
Söz veriyoruz.
:57:49
Bana kale hikayesini anlatýr mýsýn?
:57:54
Tabii.

Önceki.
sonraki.