Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:06:19
Eðer annem ölseydi...
1:06:21
bunda biraz benim de sorumluluðum olurdu.
1:06:24
Sanki zehri ona zorla ben içirmiþim gibi.
1:06:28
Ailemizin adýndan hiç silinmeyecek
bir lekedir bu.

1:06:32
Korkaklýðým ve zayýflýðým yüzünden...
1:06:37
Barry'lerin üstümüzde vahþice ve cahilce...
1:06:40
baský kurmasýna göz yumdum.
1:06:43
Bu da annemi kolu kanadý kýrýk býraktý.
1:06:46
Aile servetimizin de
müsrifçe eritilmesine neden oldu.

1:06:54
Dostlarým bana yakýnlýk gösteriyor,
ama biliyorum ki...

1:07:00
arkamdan beni küçümsüyorlar.
1:07:03
Haklarý da yok deðil.
1:07:12
Fakat...
1:07:17
artýk ne yapmam gerek biliyorum.
1:07:22
Ve ne yapacaðýmý.
1:07:26
Bedeli ne olursa olsun.
1:07:42
Günaydýn Lordum.
1:07:44
Günaydýn.
1:07:46
Bay Lyndon burada mý?
1:07:48
Evet Lordum, içeride.

Önceki.
sonraki.