Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:07:00
arkamdan beni küçümsüyorlar.
1:07:03
Haklarý da yok deðil.
1:07:12
Fakat...
1:07:17
artýk ne yapmam gerek biliyorum.
1:07:22
Ve ne yapacaðýmý.
1:07:26
Bedeli ne olursa olsun.
1:07:42
Günaydýn Lordum.
1:07:44
Günaydýn.
1:07:46
Bay Lyndon burada mý?
1:07:48
Evet Lordum, içeride.

Önceki.
sonraki.