Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:09:28
Bay Redmond Barry.
1:09:33
Son görüþmemizde...
1:09:36
ahlaksýzca onurumu lekelemiþtiniz.
1:09:41
Hem de öyle bir þekilde ve o derecede ki,
bir centilmen bu acýya göðüs germiþse...

1:09:48
mutlaka onurunu temizlemesi gerekir.
1:09:51
Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin.
1:09:57
Þimdi onurumu temizlemeye geldim.
1:10:45
Bay Lyndon...
1:10:47
bunlar birbirinin eþi bir çift tabanca.
Gördüðünüz gibi...

1:10:50
yardýmcýnýz birini doldurdu,
ötekini de ben doldurdum.

1:10:54
Bunlar Lord Bullingdon'a ait olduðuna göre,
dilediðinizi seçebilirsiniz.


Önceki.
sonraki.