Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:17:04
onurunuzun temizlendiðini
düþünüyor musunuz?

1:17:21
Onurum temizlenmedi.
1:17:56
Bay Lyndon, hazýr mýsýnýz?
1:18:10
Evet.
1:18:13
Lord Bullingdon...
1:18:15
horozu ayarlayýn ve ateþ etmeye hazýrlanýn.
1:18:37
Bir...
1:18:40
iki...

Önceki.
sonraki.