Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:18:10
Evet.
1:18:13
Lord Bullingdon...
1:18:15
horozu ayarlayýn ve ateþ etmeye hazýrlanýn.
1:18:37
Bir...
1:18:40
iki...
1:19:02
Barry yakýnlardaki bir hana taþýndý
ve bir doktor çaðrýldý.

1:19:20
Tamam, neredeyse bitti.
1:19:44
Bunu size söylemekten esef duyuyorum
Bay Lyndon.

1:19:48
Korkarým ki bacaðýnýzý kaybedeceksiniz.
1:19:51
Muhtemelen dizin altýndan.

Önceki.
sonraki.