Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:19:02
Barry yakýnlardaki bir hana taþýndý
ve bir doktor çaðrýldý.

1:19:20
Tamam, neredeyse bitti.
1:19:44
Bunu size söylemekten esef duyuyorum
Bay Lyndon.

1:19:48
Korkarým ki bacaðýnýzý kaybedeceksiniz.
1:19:51
Muhtemelen dizin altýndan.
1:20:02
Bacaðýmý kaybetmek mi?
1:20:05
Ne diye?
1:20:08
Çok basit, hayatýnýzý kurtarmak için.
1:20:12
Kurþun dizin altýndaki kemiði parçalamýþ
ve atardamarý koparmýþ.

1:20:18
Bacaðý kesmezsem,
atardamarý yeniden birleþtirip...

1:20:21
kanamayý durdurmama imkan yok.
1:20:54
Graham.
1:20:56
Evet Lordum?
1:20:57
Hackton Þatosuna geldiðimizde,
Bayan Barry'yi olanlardan haberdar et.


Önceki.
sonraki.