Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:22:39
Bayan Barry, nasýlsýnýz?
1:22:42
Sizi görmek ne güzel Graham. Buyurun.
1:22:44
Teþekkürler.
1:22:47
Notumu aldýnýz mý?
1:22:50
Evet, sizi bekliyorduk.
1:22:52
Güzel, haber vermeden gelmek istemedim.
1:22:56
Bay Lyndon, nasýl oldunuz?
1:23:00
Çok daha iyiyim, teþekkürler Graham.
1:23:04
Oturmaz mýsýnýz?
1:23:05
Teþekkürler Bayan Barry.
1:23:15
Çay alýr mýsýnýz?
1:23:17
Yo hayýr, teþekkürler Bayan Barry.
Þimdi almayayým.

1:23:26
Hayat nasýl gidiyor Graham?
1:23:28
Eh, fena deðil.
1:23:33
Burada rahat mýsýnýz?
1:23:35
Çok rahatýz.
1:23:36
Güzel, güzel!
1:23:52
Artýk konuya girelim mi?
1:23:57
Elbette.

Önceki.
sonraki.