A Bridge Too Far
Преглед.
за.
за.
следващата.

:00:00
25.000
:00:30
Dnes uћ si to skoro nepamatujeme,
ale takhle vypadala Evropa v roce 1944.

:00:38
Druhб svмtovб vбlka trvala jiћ pмt let
a dosud v nн mмl navrch Hitler.

:00:44
Nмmeckй jednotky
ovlбdaly vмtљinu Evropy.

:00:47
Vylodмnнm v Normandii se vљe zmмnilo.
:00:52
Invaze v Normandii - 6. иervna 1944,
kdy se spojeneckй jednotky

:00:57
pod velenнm
generбla Eisenhowera

:01:00
vylodily na severnнm pobшeћн Francie.
:01:03
V иervenci zahбjily vlastnн ofenzнvu
a v srpnu byla osvobozena Paшнћ.

:01:11
Nмmci vљude ustupovali.
:01:15
Ale vнtмzstvн spojencщ
pшinбљela i problйmy.

:01:18
Zбsoby se musely i nadбle dovбћet
z Normandie vzdбlenй pшes 650 km

:01:23
a nebezpeиnм se tenиily.
:01:25
Postup spojencщ se zaиal zpomalovat.
:01:30
Pшed Eisenhowerem stбl
jeљtм jeden problйm -

:01:33
jeho dva nejslavnмjљн generбlovй,
Patton na jihu

:01:37
a Montgomery na severu,
se navzбjem nesnбљeli.

:01:41
Jejich dбvnб rivalita
nebyla jeљtм nikdy tak zuшivб.

:01:46
Pro obм armбdy zkrбtka
nebylo dost zбsob.

:01:49
Oba chtмli porazit Nмmce.
:01:52
Oba se chtмli dostat
do Berlнna jako prvnн.

:01:56
Vzбшн 1944 Montgomery
vypracoval novэ velkolepэ plбn


Преглед.
следващата.