Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

:22:00
Elsõként ismerem el,
hogy Paullal nem könnyû kijönni,

:22:03
de évekig tartott,
míg találtunk egy ilyen jól képzett embert.

:22:06
Nem a képzettségét vonom kétségbe.
Hanem...

:22:10
A modorát.
:22:12
Sõt még a modorát is eltûröm.
Sokféle emberrel volt már dolgom.

:22:16
Nem. Ajavaslatát nem szeretem.
A torkomon akad.

:22:21
És nem szándékozom
véka alá rejteni a véleményemet.

:22:23
Aggódsz, hogy bajba keverhet minket
az lgazságügyi Minisztériummal?

:22:27
Tény, hogy nagyon kényes témát pendít meg.
:22:31
Bill... hallgassuk meg a mondanivalóját.
Csak arra kérlek,

:22:35
hogy az ellenvetéseidet a szokásosnál
finomabban fogalmazd meg.

:22:47
Jennie!
Felöltözött már Marion kisasszony?

:22:49
Azt hiszem, még nem ébredt fel, asszonyom.
Kopogtam, de nem válaszolt.

:22:53
Köszönöm.
:22:59
Marion néni?
:23:00
Lekésed a repülõt!
:23:20
Paul, szerinted fel kell adnunk vezetõ
helyünket az elektronikai szektorban.

:23:24
Tévedés. Ajelentésemben az áll,
hogy a Thorn Mûvek fõ érdekeltsége

:23:28
az energia és az elektronika.
:23:31
És ezért elhanyagoljuk
ami ebben az üzemben történik.

:23:35
Saját kárunkra. Mert nyereséges jövõnket
az energia mellett az éhínség biztosítja.

:23:40
Micsoda? Ez a kijelentés jellemzõ rád,
Paul. Szívtelen és...

:23:44
És igaz. Nem szívtelen, hanem reális.
:23:48
Pasarian, állj csak meg.
:23:51
Ezeket az oldatokat kiutalták már?
:23:53
Még nem. Mindegyik tartály más mûtrágyát
és rovarirtót tartalmaz.

:23:57
Nem lesznek kiutalva addig,
amíg rá nem fújjuk a kísérleti növényekre.


prev.
next.